DD Knives

ข้อมูลการชำระเงิน

วิธีการสั่งซื้อสินค้า

 *** ไม่จำหน่ายสินค้าประเภทมีดให้กับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี ***

สำหรับการสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมไม่ถึง 1,000 บาท จะมีค่าส่ง 50 บาท (พื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม 50 บาท)

ถ้าสั่งซื้อสินค้ามูลค่ารวมตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป ทางร้านบริการส่งให้ฟรี (พื้นที่ห่างไกลบวกเพิ่ม 50 บาท)

จะได้รับสินค้าภายใน 1-3 วัน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ของผู้รับ (ถ้าพื้นที่ห่างไกลอาจจะประมาณ 5 วัน)

สั่งซื้อทางไลน์ @ddknives

ทางร้านสามารถออกใบกำกับภาษีได้ กรุณาแจ้ง ชื่อ ที่อยู่ หมายเลขบัตรประชาชน ให้ครบถ้วนทุกครั้งที่ทำการสั่งซื้อ

รายละเอียดวันและเวลาในการจัดส่งสินค้า

- ส่งวันจันทร์-เสาร์ โอนเงินก่อนเวลา 14.00 น. ส่งสินค้าให้ในวันนั้น

กรณีที่ทางร้านส่งสินค้าไปแล้ว สินค้าถูกตีกลับเนื่องจากไม่มีผู้รับสินค้า หรือลูกค้าให้ที่อยู่ไม่ถูกต้อง ทางลูกค้าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการจัดส่งใหม่เองตามค่าส่งจริงที่เกิดขึ้น

 การรับประกันสินค้า

สินค้าที่ลูกค้าซื้อไปแล้ว ทางร้านไม่รับเปลี่ยนหรือคืนทุกกรณี ยกเว้นสินค้าที่มีปัญหาจากการผลิตเท่านั้น

- เมื่อสินค้าที่ท่านได้รับ เกิดความเสียหายจากการขนส่ง หรือมีจุดบกพร่องนอกเหนือจากรายละเอียดที่ทางร้านได้แจ้งไว้ จะต้องแจ้งให้ทางร้านทราบภายใน 48 ชม. นับจากเวลาที่ได้รับสินค้า ทางร้านยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ให้ทันทีเมื่อได้รับสินค้ากลับคืนและตรวจพบว่ามีข้อบกพร่องจาการผลิตจริง ถ้าทางร้านไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนให้ใหม่ จะทำการคืนเงินให้ตามราคาที่ตกลงซื้อขาย ถ้านอกเหนือจากเงื่อนไขที่กำหนด ทางร้านถือว่าสิ้นสุดการรับประกันทันที

- ทางร้านไม่มีนโยบายจำหน่ายสินค้าเลียนแบบ หรือละเมิดลิขสิทธิ์  สินค้าทุกชิ้นนำเข้าโดยตรงจากผู้ผลิต และตัวแทนที่ได้รับการแต่งตั้งอย่างถูกต้องจากบริษัทผู้ผลิต จึงการันตีได้ว่า สินค้าทุกชิ้นเป็นของแท้ 100% หากสินค้าที่ซื้อไปตรวจพบว่าไม่ใช่ของแท้ สามารถส่งข้อมูลอ้างอิงและส่งสินค้ากลับมาเพื่อขอรับเงินคืน โดยทางร้านจะจ่ายค่าสินค้าคืนให้เต็มจำนวน โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น

สามารถชำระเงินผ่านช่องทางได้ล่างนี้

ชำระเงินผ่านทางธนาคาร